طرح توجيهي توليد پارتيشن

در اين مطلب طرح توجيهي توليد پارتيشن با ظرفيت پيشنهادي 1600متر مربع و اشتغالزايي 21 نفر آماده دانلود مي باشد.

پارتيشن انواع مختلفي دارد كه در اين طرح پارتيشن چوبي مورد بررسي قرار ميگيرد.

پارتيشن براي تقسيم بندي فضاهاي بزرگ بدون ديوار استفاده مي شود،در شركت ها،سازمان ها و محيط هاي اداري نيز از پارتيشن استفاده ميشود.

 

 

برخي از مطالب موجود در فايل:موارد كاربرد،مواد اوليه،كمبود محصول،مساحت زمين مورد نياز،سرمايه ثابت و متغيير،محل پيشهادي اجراي طرح،كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده،اهميت كالا در دنيايي امروزي،حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني

21 Apr 2018