طرح توجيهی توليد پارچه گردباف

در اين مطلب طرح توجيهی توليد پارچه گردباف با ظرفيت پيشنهادي 250000 متر مربع در سال و اشتغالزايي 13 نفرآماده دانلود ميباشد.

 

 

 

برخي موارد موجود در فايل طرح توجيهي پارچه گردباف:

_هزينه ثابت و متغيير

_دوره بازگشت سرمايه

_ساختمان ها تاسيسات و تجهيزات و وسايل نقليه  مورد نياز 

_هزينه هاي قبل از بهربرداري

_مواد اوليه

_هزينه هاي نگهداري و تعميرات

_ قيمت تمام شده محصولات   

21 Apr 2018