طرح توجيهی صيفی جات گلخانه ای

در اين مطلب طرح توجيهی صيفي جات گلخانه ای با ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال،قابل اجرا در سراسر كشور،دوره بازگشت سرمايه 27 ماه،آماده دانلود مي باشد.

 

اجراي اين طرح علاوه بر خود اتكايی كشور بستر ساز اشتغال  نيرو هاي متخصص و فاقد تخصص ميگردد.دوره رشد آن شش ماه طول ميكشد و و در اين دوره هر سه روز يك بار قابل چيدن است.

 

 برخي مطالب موجود در فايل طرح توجيهی صيفي جات گلخانه ای:

_هزينه هاي ثابت و متغيير

_مساحت زمين مورد نياز

_ساختمان ها و تاسيسات مورد نياز

_تجهيزات،ماشين آلات و وسايل نقليه مورد نياز 

 _هزينه هاي قبل از بهره برداري

_مواد اوليه(سموم،كود،..)

 

دانلود طرح توجيهی صيفي جات

21 Apr 2018