طرح توجيهی توليد رنگهای طبيعی

طرح توجيهی توليد رنگهای طبيعی از ضايعات كارخانه كنسانتره از انار جهت رنگ آميزي چرمهاي طبيعي تقديم شما علاقمندان عزيز ميگردد. استفاده از چرم در ايران كه از مهمترين استفاده هاي آن كفش ميباشدبه هزار و پانصد سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد.

برخي مطالب موجود در فايل طرح توجيهی:

_تعريف چرمسازی

_مراحل چرم سازي

_استانداردهاي ملي و بين المللي

_قيمت توليد داخلي و خارجي

_موارد مصرف و كاربرد

_كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده

_روند صادرات محصول

_نقاط قوت و ضعف تكنولوژي

_تجهيزات و تاسيسات عمومي

21 Apr 2018